Mở cửa:

T2 đến T7: 08h30-17h30

Chủ Nhật nghỉ

 
Giỏ hàng

Chính Sách Bảo Mật Thông Tin

Ngày đăng: 07-02-2022

Thực hiện đúng quy định của Bộ Công Thương về Thương Mại Điện Tử, chúng tôi cam kết không chia sẻ, mua bán, sử dụng hoặc chuyển giao thông tin của quý khách cho bất kỳ một công ty, doanh nghiệp nào khác.

Trong một vài trường hợp đặc biệt, chúng tôi có thể bị yêu cầu phải tiết lộ thông tin cá nhân, ví dụ như khi có căn cứ cho việc tiết lộ thông tin là cần thiết để ngăn chặn các mối đe dọa, hay cho mục đích thực thi pháp luật.

Chúng tôi cam kết tuân thủ Bảo Mật cho khách hàng và các Nguyên tắc bảo mật về Thương Mại Điện Tử.

1- Mục đích và phạm vi thu thập thông tin
2- Phạm vi sử dụng thông tin
3- Thời gian lưu trữ thông tin: không lưu trữ thông tin
4- Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân
5- Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.
6- Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Copyright 2022 - Designed by Giáo trình tiếng Nhật

Liên hệ ngay